Voor de uitbreiding bij een basisschool moet eerst de fundering versterkt worden. Dit is door AWG in de kerstvakantie aangepakt. De dag voor de kerstvakantie hebben de kinderen en de juf het lokaal leeggehaald waar naar de heier kon beginnen met het heien van palen.