Onderhoud bij diverse scholen

Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun eigen schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de uitbreiding en nieuwbouw van scholen. Deze nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling stelt schoolbesturen voor een aantal vragen.  AWG Realisatie heeft ervaring met onderhoud bij diverse scholen en kan u helpen bij het onderhoud aan uw schoolgebouw.

AWG realisatie biedt de mogelijkheid, om het onderhoudsplan real time, online bij te werken, zodat op elk moment beschikt kan worden over een bijgewerkt onderhoudsplan en indien gewenst in eigen beheer de mutaties verwerkt kunnen worden. Zo wordt onderhoud aan uw school.

Onderhoudsplanning voor uw school!

Een onderhoudsplan voor scholen bevat een gedetailleerde opsomming van alle onderdelen van het schoolgebouw. Deze onderdelen hebben onderhoud nodig.

Dat is geheel afhankelijk van de situatie en onderhevig aan regelgeving vanuit de overheid. Voor een schoolbestuur is het een behoorlijke klus deze wijzigingen bij te houden en het plan daarop aan te passen. Wij nemen met onze ervaring met onderhoud bij diverse scholen die zorg graag en vakkundig uit handen.

Programma van eisen

Dit programma van eisen voor onderhoud is een samenvoeging van de programma’s:

  • preventief onderhoud
  • delen van het technisch onderhoud
  • delen van het ingrijpend onderhoud.

Technisch en ingrijpend onderhoud met de verantwoordelijkheid is conform dit programma van eisen tussen schoolbestuur en gemeente verdeeld volgens het binnen- en buitenkant principe. Alle onderhoudshandelingen zijn in deze planning opgesplitst conform de richtlijnen. Er is dus een duidelijke onderscheid tussen het onderhoud bevoegd gezag en onderhoud voor gemeente.

Vooronderzoek bij  onderhoud scholen

Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatste wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Tevens wordt op basis van de bestaande situatie ter plaatse vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft.

Al deze gegevens worden gekoppeld aan tarieven en hebben afzonderlijk een eigen cyclus, op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren.

Hiervan uitgaande is het dus mogelijk een financiële reservering te maken zodat u niet voor onverwachte uitgaven komt te staan op het gebied van onderhoud, en u tevens de middelen kunt reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren.

AWG realisatie denkt graag mee met u. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lees op de website van de Nederlandse gemeenten meer over de verhuur van schoolgebouwen door gemeenten.